Velkomen til New Flight Extra-nettstad!

New Flight Extra 1 Textbook

Nettstaden er eit supplement til lærebøkene, og her vil du finne oppgåver, spel og lenkjer til kvart einaste kapittel i bøkene.

Nedanfor finn du nyheiter på engelsk. Dette er autentiske nyheiter frå internasjonale byrå som er tilpassa undervisningsformål.

Nyhetsklipp