New Flight 2 Extra

På denne nettstaden kan du arbeide med oppgåver knytte til dei forskjellige temaa i New Flight 2 Extra-bøkene dine.

Du kan velje det kapitlet du arbeider med på skolen i denne perioden ved å klikke på eit av kapitla til venstre på skjermen.

Du kan også finne nokre av oppslagsverka og/eller læringsressursane nedanfor nyttige:

Nettressurser

Wikipedia - The Free Encyclopedia

http://www.wikipedia.org/

Fact Monster

http://www.factmonster.com/

Enchanted Learning

http://www.enchantedlearning.com/Home.html