Om New Flight Extra

New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Dette verket består av de samme komponentene som New Flight, og det er lagt vekt på å tilpasse Extra-verket slik at det lett skal kunne brukes sammen med hovedverket innenfor samme elevgruppe.

 

New Flight Extra 1–3 består av:

  • Extra Textbook
  • Extra Workbook
  • Extra cd
  • Extra Teacher´s Book
  • Extra nettsted

Extra Textbook
Extra Textbook ligger tett opptil den ordinære læreboka i forhold til tekstinnhold, slik at den er lett å bruke sammen med det ordinære verket i en klasseromssituasjon. Den inneholder forenklede/forkortede versjoner av alle hovedtekstene, og tilhørende forenklede oppgaver.

Extra Workbook
Her fins et variert utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer de enkleste oppgavene i ordinær Workbook.


Extra cd

Cd-ene inneholder alle hovedtekstene fra Extra Textbook, i tillegg til sanger, lytteoppgaver og oppgaver med øvelse i uttale av ord fra Extra Workbook.


Extra Teacher´s Book

Extra Teacher´s Book er en veiledning for læreren i bruk av Extra-verket, og inneholder ulike typer kopieringsoriginaler samt forslag til bruk av stoffet i kapitlene. Her fins også fasit til Extra Workbook, forslag til tematiske skriveoppgaver, trykte tekster til lytteoppgavene, ekstra skriveoppgaver, forslag til prøver og skjemaer til vurdering og evaluering.


New Flight Extra nettsted
Her vil elevene blant annet finne interaktive grammatikkoppgaver til ytterligere hjelp og trening på de ulike grammatiske feltene. Det vil ellers være lagt ut oppgaver som trener ordforråd og språkforståelse på en annerledes måte, i tillegg til morsomme og lærerike spill. Sidene er tilpasset elevgruppa og vil være under kontinuerlig oppdatering.