Chapter 7 - All work and no play?

Her vil du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 7 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Yrke og arbeidsliv

  • Uregelrette verb
  • Ord knytte til yrke og arbeidsliv
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Dersom det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørnet for å få ei forklaring.