Chapter 6 - Our inner and outer selves

Her vil du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 6 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Helse, sjølvbilete og trendar

  • Preposisjonane on, in og at
  • Bruk av genitivs-s ved personar
  • Interjeksjonar
  • Ord knytte til kjøp og sal, ord knytte til kjensler
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Dersom det er nokre oppgaver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørnet for å få ei forklaring.