Chapter 1 - Say you'll be there!

Her vil du få arbeide med oppgåver knytte til kapittel 1 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Vennskap og kjærleik

  • Fleirtal av substantiv
  • Artiklane a og an 
  • Ord knytte til vennskap og kjærleik
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørjeteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.