Chapter 1 - When school's out

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 1 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Fritidsaktivitetar

  • Fleirtal av substantiv
  • Ord om hobbyar og fritidsaktivitetar, ord om hus og innreiing
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.