Chapter 8 - Here and there in the USA

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 8 i New Flight 2 Extra:

TEMA: USA

  • Repetisjon av personlege pronomen og preteritum av verb
  • Ord om reising, ferie og turistmål i USA
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.