Chapter 7 - Fight for your rights!

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 7 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Kampen for rettar

  • Meir om adjektiv og adjektivbøying
  • Ord om kamp og konfliktar
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.