Chapter 6 - That's entertainment!

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 6 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Underhaldning

  • Preteritum av uregelrette verb
  • Ord og uttrykk frå underhaldningsverda, ord på ulike ting i teateret eller kinoen 
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.