Chapter 5 - Is there anybody out there?

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 5 i New Flight 2 Extra:

TEMA: UFOar, astrologi og science fiction

  • Personlege pronomen
  • Ord med tilknyting til det ein kan sjå på himmelen 
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.