Chapter 4 - People on the move

Her får du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 4 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Folkeflyttingar til ulike tider

  • Regelrette verb i preteritum (fortid)
  • Ord med tilknyting til reising og flytting
  • Nasjonalitetsord og namn på familiemedlemmer
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.