Chapter 3 - Sports

Her får du arbeide med oppgåver knytta til kapittel 3 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Idrett

  • Verba to be, to do og to have i preteritum 
  • Ord om sport og idrett 
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.