Chapter 2 - Native people

Her får du arbeide med oppgåver knytta til kapittel 2 i New Flight 2 Extra:

TEMA: Urbefolkningar

  • Repetisjon av am/is/are, do/does, have/has
  • Ordenstal
  • Ord for ting som finst i naturen, namn på dyr og fiskeslag
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva slags oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.