Subjunksjonar

Desse grammatikkoppgåvene handlar om subjunksjonar.

I oppgåver der du må skrive inn ord, ver merksam på ting som stor bokstav, teiknsetjing og mellomrom. Dersom du gjer dette feil, vil programmet sjå heile svaret ditt som feil.