Pronomen

Desse grammatikkoppgåvene handlar om pronomen.

I oppgåver der du må skrive inn ord, ver merksam på ting som stor bokstav, teiksetjing og mellomrom. Desom du gjer dette feil, vil programmet sjå heile svaret ditt som feil.