Adverb (Adverbs)

Desse grammatikkoppgåvene handlar om adverb.

I oppgåver der du må skrive inn ord, ver oppmerksom på ting som stor bokstav, tegnsetjing og mellomrom. Dersom du gjer dette feil, vil programmet sjå heile svaret ditt som feil.