Chapter 7 - Watch out!

Her vil du arbeide med oppgåver knytte til kapittel 7 i New Flight 1 Extra:

TEMA: Kriminalitet og uakseptabel oppførsel

  • Spørjeord 
  • Ord om kriminalitet og uakseptabel oppførsel
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørnet for å få ei forklaring.