Chapter 1 - Day by day

Her vil du arbeide med oppgåver som er knytte til kapittel 1 i New Flight 1 Extra:

TEMA: Skole og kvardagsliv

  • To be i presens
  • Ord knytte til skole og fritid, skoleliv i Storbritannia og USA
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokon oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørsmålsteiknet (?) oppe i høgre hjørnet for å få ei forklaring.