Chapter 5 - A wonderful world -for how long?

Her vil du få arbeide med oppgåver knytte kapittel 5 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Miljø, miljøproblem og miljøvern

  • Vanleg presens og presens ing-form
  • Nasjonalitetsadjektiv 
  • Subjunksjonane who, which og that
  • Ord knytte til miljø og miljøproblematikk 
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Dersom det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørjeteiknet (?) oppe i høgre hjørnet for å få ei forklaring.