Chapter 3 - On the edge

Her vil du få arbeide med oppgåver knytte til kapittel 3 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Menneske i utfordrande og farlege situasjonar

  • Personlege pronomen
  • Eigedomsord
  • Ord knytte til utfordringar og farlege situasjonar
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørjeteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.