Chapter 2 - It's a mystery to me

Her vil du få arbeide med oppgåver knytte til kapittel 2 i New Flight 3 Extra:

TEMA: Mysterium  og kriminalitet

  • Presens av verb
  • Spørjande og nektande setningar i presens
  • Ord knytte til mysterium og kriminalitet
  • Ord frå dei forskjellige tekstane i Textbook

Vel i menyen til venstre kva for oppgåvetypar du vil arbeide med. Du kan også finne lenkjer til andre nettstader der.

Viss det er nokre oppgåver du ikkje forstår, kan du klikke på spørjeteiknet (?) oppe i høgre hjørne for å få ei forklaring.